Zoznam certifikovaných inštalatérov (osôb) tepelných čerpadiel na Slovensku

Zoznam certifikovaných osôb - inštalatérov tepelných čerpadiel na Slovensku sa bude priebežne aktualizovať, posledná aktualizácia je 27.8.2015.

Osoby a organizácie sa priebežne certifikujú a po absolvovaní skúšok podľa pravidiel EHPA a COCKKT získavajú certifikát oprávňujúci k inštalácii tepelných čerpadiel platný na území Slovenskej republiky ale aj v krejinách EÚ.

Upozornenie:

Osobám a organizáciám po získaní certifikátu avšak nesplnení podmienok na jeho držanie môžu byť certifikáty odobrané alebo nebude predĺžená ich platnosť!

S ohľadom na vyššie uvedené, tento zoznam nie je zárukou, že osoby alebo organizácie v ňom uvedené práve teraz spĺňajú podmienky certifikácie - tento zoznam sa priebežne aktualizuje a za jeho aktuálnosť nenesieme zodpovednosť!  

 

Registrovaní odborníci (osoby) na inštaláciu tepelných čerpadiel

Držitelia certifikátov podľa zákona č. 

Ing. Ján   Adamec 2624 A-AADX
  Tomáš   Bakula 4398 X-AAXX
Ing. Tomáš   Baláž 3055 X-AAXX
Ing. Martin   Baltes 2590 A-AADX
Ing. PhD. František   Baník 4688 X-XAXX
  Peter   Barinec 4394 X-XAXX
Doc.Ing.CSc Michal   Bartko 4321 X-AAXX
  Simeon   Bartko 4407 X-XAXX
Ing. Miroslav   Bauco 4687 X-XAXX
  Marek   Baxa 3304 A-AAAA
  Libor   Beták 4880 X-AAXX
Ing. Peter   Bielek 4566 X-AAXX
  Michal   Bočko 5012 X-XAXX
  Richard   Bohmer 1103 A-AADX
Ing. Karol   Brezina 4489 X-XAXX
Ing. Ladislav   Brezina 4160 A-XADX
  Jan   Budai 4377 X-XAXX
  Tomáš   Buzalka 5154 X-AAXX
bez Vladimír   Cachovan 5210 X-AAXX
  Mikuláš   Capko 4627 X-AAXX
  Jozef   Cibula 2896 A-AADX
  Juraj   Černák 3899 X-AAXX
  Ivan   Dieška 4523 X-XAXX
  Peter   Dorák 1502 A-AADX
  Róbert   Fantura 3067 X-AAXX
  Michal   Feketevízi 2776 X-AAXX
  Jozef   Frlajz 2545 A-XADX
  Martin   Garaj 3698 X-XAXX
  Cyril   Gergely 4385 X-AAXX
Bc. Martin   Greguš 4654 X-XAXX
  Bernard   Grech 4692 X-AAXX
  Marián   Grivna 4722 X-XAXX
Ing. Lukáš   Guľáš 5176 B-XAXX
Ing. Marián   Gulik 5187 X-XAXX
  Pavel   Gurník 3609 X-AAXX
  Jozef   Halaj 5155 X-XAXX
  Ján   Hanuliak 2562 A-AADX
  Marek   Hauptvogel 1505 B-AAXX
Ing. Ladislav   Herbanský 5010 X-XAXX
  Andrej   Hlina 4491 A-AADX
Ing. Jakub   Horňáček 3801 A-AADX
Ing. Ivan   Hriančík 3856 A-AADX
Ing. Ľubomír   Hric 1539 A-AADX
  Vladimír   Hronský 1071 A-AADX
Ing. Juraj   Hruška 4689 X-AAXX
  Ladislav   Hudec 4682 X-AAXX
Ing. Milan   Hutera 2958 X-AAXX
  Andrej   Hutko 4392 X-AAXX
Ing. Ľubomír   Hutta 2159 X-AAXX
Ing. Alexej   Hyža 3838 A-AADA
  Jozef   Chrvala 4396 X-AAXX
  Radoslav   Ivanič 2865 A-AADX
Ing Martin   Jakabovič 1465 A-AADX
Ing. Radoslav   Jánoš 4336 X-XAXX
  Marián   Jech 4506 X-XAXX
  Peter   Juriš 4261 A-XADX
Bc. Imrich   Kardoš 4301 X-XAXX
  Ondrej   Kiss 1511 A-AADX
Ing. Tibor   Klúčik 5064 X-XAXX
Ing. Jaromír   Kocur 4463 A-AADX
  Pavol   Konárik 2827 A-AADX
Ing. Patrik   Konečný 4623 X-XAXX
Bc. Vladimír   Kostka 2961 X-XAXX
Ing Marek   Kubala 5018 X-XAXX
  Bronislav   Kubiczek 3286 A-AADA
  Vladimír   Kubovic 4998 X-AAXX
  Marián   Kucman 1509 A-AADX
  Martin   Kuchár 4686 X-AAXX
Ing., PhD. Štefan   Kuna 4512 X-XAXX
Ing. PhD. Ján   Kunda 4471 A-AADX
  Vladimír   Kvočka 4990 X-XAXX
  Ladislav   Ladič 2171 X-AAXX
Mgr. Veronika   Ladičová 4429 X-AAXX
  Karol   Ladoš 1474 A-AADX
Ing. Martin   Lichman 5046 X-XAXX
  Bernard   Lukovský 3305 A-AADX
  Róbert   Lukovský 3201 A-XADX
  Jaroslav   Ľupták 2893 A-XADX
Ing. Igor   Maco 4753 X-XAXX
Ing. Igor   Maco 2758 A-XADX
  Zdenko   Madunický 4589 X-XAXX
  Pavol   Mahút 4598 X-AAXX
Ing. Miroslav   Machovič 2983 X-AAXX
  Ján   Majerčiak 1102 A-XADX
Ing Marek   Maník 4728 X-AAXX
  Peter   Mareček 1484 A-AADX
Ing. Herbert   Martin 1416 A-AADX
Ing. Karol   Mestický 1982 A-AADX
  Branislav   Miklošik 4379 X-XAXX
Ing. Martin   Mokroš 2921 A-AADX
Ing. Jozef   Možucha 5004 X-XAXX
  Ivan   Mrllák 3620 X-AAXX
  Rastislav   Nemec 5065 X-XAXX
  Andrej   Noga 4551 X-XAXX
  Ľubomír   Novák 5149 X-AAXX
  Peter   Olejník 5165 X-XAXX
  Martin   Ondrejička 4683 X-AAXX
Dipl.Ing. Maroš   Ondrejka 4524 X-AAXX
  Ján   Ondruška 5188 X-XAXX
  Daniel   Onufer 4334 X-AAXX
Mgr. Daniel   Orovnicky 2398 A-AADX
  Peter   Oslanec 5162 X-AAXX
  Miloš   Paľa 2163 X-AAXX
  Miroslav   Pavlinský 4546 X-XAXX
  Ján   Pečimon 1015 A-AADX
  Milan   Petic 3344 B-XAXX
  Ivan   Plevík 3259 A-AADX
  Ivan   Polák 4295 A-XADX
  Radovan   Polák 3547 A-AADX
Ing. Róbert   Rehorčík 3701 X-XAXX
  Peter   Reiprich 3281 A-AADA
Ing. Jozef   Rendek 2164 X-AAXX
Ing. Ján   Rusnák 5179 X-XAXX
Ing. Jozef   Sadovský 3063 X-AAXX
Ing. Jozef   Sekan 4725 X-AAXX
  Martin   Sekan 4726 X-XAXX
Ing. Ján   Slezák 3065 X-AAXX
Ing. Rastislav   Slimák 4513 X-XAXX
  Tomáš   Struhár 3285 B-AAXX
Ing. Milan   Surgent 4384 X-XAXX
Ing. Karol   Světlík 5152 X-XAXX
  Pavol   Synovec 3188 A-AADX
Ing. Štefan   Szalay 3951 A-AADX
Ing. Zoltán   Szemeth 1019 A-AADX
  Jozef   Šabo 1445 A-AADX
Ing. Ján   Šamko 5146 X-AAXX
Ing. Marek   Šimkovič 4457 X-XAXX
  Jozef   Šinský 1025 A-AADC
Ing. Marián   Šmelko 4386 X-XAXX
Ing. Oliver   Štaudner 4991 X-XAXX
  Peter   Štefanec 4876 X-XAXX
Ing. Martin   Štefánik 5000 X-XAXX
Ing. Pavol   Šturdík 2165 X-AAXX
  František   Šumeraj 2184 A-AADX
  Ján   Šumeraj 2183 A-AADX
  Juraj   Tabiczký 1766 A-AADX
  Peter   Takáč 2535 A-AADX
  Matej   Tešovič 5209 X-AAXX
Ing. Martin   Tiller 4691 X-XAXX
  Štefan   Torma 4914 X-AAXX
  Jozef   Tóth 2858 A-AADX
  Ján   Uhrin 1523 A-AADX
  Róbert   Uhrín 4554 A-AADX
  Štefan   Untermayer 1472 A-AADB
Ing. Jozef   Urbanec 5166 X-AAXX
Ing. Jaroslav   Urdzik 4534 X-AAXX
  Dušan   Uriča 1078 A-AADB
  Ján   Vajda 2743 A-AADX
  Martin   Valenčin 1544 A-AADX
  Ján   Vaňo 2846 A-AADX
  Ladislav   Varga 2979 X-XAXX
  Roman   Vavro 2960 X-XAXX
Ing. Juraj   Vidan 4983 X-XAXX
  Martin   Vlk 1259 A-XADX
  Július   Vörös 4497 X-AAXX
Ing. Ivan   Votruba 4702 X-XAXX
  Radoslav   Zastko 4298 X-XAXX
Ing. Marián   Zelník 3066 X-AAXX
Bc. Oto   Zinser 4555 X-XAXX
 

Držitelia certifikátov podľa Európskej asociácie pre využitie tepelných čerpadiel - EHPA

Tituly Meno   Priezvisko Číslo certifikátu Stupeň kvalifikácie
Ing. Ján   Adamec 2624 A-AADX
  Tomáš   Bakula 4398 X-AAXX
Ing. Tomáš   Baláž 3055 X-AAXX
Ing. Martin   Baltes 2590 A-AADX
Ing. PhD. František   Baník 4688 X-XAXX
  Peter   Barinec 4394 X-XAXX
Doc.Ing.CSc Michal   Bartko 4321 X-AAXX
  Simeon   Bartko 4407 X-XAXX
Ing. Miroslav   Bauco 4687 X-XAXX
  Marek   Baxa 3304 A-AAAA
  Libor   Beták 4880 X-AAXX
Ing. Peter   Bielek 4566 X-AAXX
  Michal   Bočko 5012 X-XAXX
  Richard   Bohmer 1103 A-AADX
Ing. Karol   Brezina 4489 X-XAXX
Ing. Ladislav   Brezina 4160 A-XADX
  Jan   Budai 4377 X-XAXX
  Tomáš   Buzalka 5154 X-AAXX
bez Vladimír   Cachovan 5210 X-AAXX
  Mikuláš   Capko 4627 X-AAXX
  Jozef   Cibula 2896 A-AADX
  Juraj   Černák 3899 X-AAXX
  Ivan   Dieška 4523 X-XAXX
  Peter   Dorák 1502 A-AADX
  Róbert   Fantura 3067 X-AAXX
  Michal   Feketevízi 2776 X-AAXX
  Jozef   Frlajz 2545 A-XADX
  Martin   Garaj 3698 X-XAXX
  Cyril   Gergely 4385 X-AAXX
Bc. Martin   Greguš 4654 X-XAXX
  Bernard   Grech 4692 X-AAXX
  Marián   Grivna 4722 X-XAXX
Ing. Lukáš   Guľáš 5176 B-XAXX
Ing. Marián   Gulik 5187 X-XAXX
  Pavel   Gurník 3609 X-AAXX
  Jozef   Halaj 5155 X-XAXX
  Ján   Hanuliak 2562 A-AADX
  Marek   Hauptvogel 1505 B-AAXX
Ing. Ladislav   Herbanský 5010 X-XAXX
  Andrej   Hlina 4491 A-AADX
Ing. Jakub   Horňáček 3801 A-AADX
Ing. Ivan   Hriančík 3856 A-AADX
Ing. Ľubomír   Hric 1539 A-AADX
  Vladimír   Hronský 1071 A-AADX
Ing. Juraj   Hruška 4689 X-AAXX
  Ladislav   Hudec 4682 X-AAXX
Ing. Milan   Hutera 2958 X-AAXX
  Andrej   Hutko 4392 X-AAXX
Ing. Ľubomír   Hutta 2159 X-AAXX
Ing. Alexej   Hyža 3838 A-AADA
  Jozef   Chrvala 4396 X-AAXX
  Radoslav   Ivanič 2865 A-AADX
Ing Martin   Jakabovič 1465 A-AADX
Ing. Radoslav   Jánoš 4336 X-XAXX
  Marián   Jech 4506 X-XAXX
  Peter   Juriš 4261 A-XADX
Bc. Imrich   Kardoš 4301 X-XAXX
  Ondrej   Kiss 1511 A-AADX
Ing. Tibor   Klúčik 5064 X-XAXX
Ing. Jaromír   Kocur 4463 A-AADX
  Pavol   Konárik 2827 A-AADX
Ing. Patrik   Konečný 4623 X-XAXX
Bc. Vladimír   Kostka 2961 X-XAXX
Ing Marek   Kubala 5018 X-XAXX
  Bronislav   Kubiczek 3286 A-AADA
  Vladimír   Kubovic 4998 X-AAXX
  Marián   Kucman 1509 A-AADX
  Martin   Kuchár 4686 X-AAXX
Ing., PhD. Štefan   Kuna 4512 X-XAXX
Ing. PhD. Ján   Kunda 4471 A-AADX
  Vladimír   Kvočka 4990 X-XAXX
  Ladislav   Ladič 2171 X-AAXX
Mgr. Veronika   Ladičová 4429 X-AAXX
  Karol   Ladoš 1474 A-AADX
Ing. Martin   Lichman 5046 X-XAXX
  Bernard   Lukovský 3305 A-AADX
  Róbert   Lukovský 3201 A-XADX
  Jaroslav   Ľupták 2893 A-XADX
Ing. Igor   Maco 4753 X-XAXX
Ing. Igor   Maco 2758 A-XADX
  Zdenko   Madunický 4589 X-XAXX
  Pavol   Mahút 4598 X-AAXX
Ing. Miroslav   Machovič 2983 X-AAXX
  Ján   Majerčiak 1102 A-XADX
Ing Marek   Maník 4728 X-AAXX
  Peter   Mareček 1484 A-AADX
Ing. Herbert   Martin 1416 A-AADX
Ing. Karol   Mestický 1982 A-AADX
  Branislav   Miklošik 4379 X-XAXX
Ing. Martin   Mokroš 2921 A-AADX
Ing. Jozef   Možucha 5004 X-XAXX
  Ivan   Mrllák 3620 X-AAXX
  Rastislav   Nemec 5065 X-XAXX
  Andrej   Noga 4551 X-XAXX
  Ľubomír   Novák 5149 X-AAXX
  Peter   Olejník 5165 X-XAXX
  Martin   Ondrejička 4683 X-AAXX
Dipl.Ing. Maroš   Ondrejka 4524 X-AAXX
  Ján   Ondruška 5188 X-XAXX
  Daniel   Onufer 4334 X-AAXX
Mgr. Daniel   Orovnicky 2398 A-AADX
  Peter   Oslanec 5162 X-AAXX
  Miloš   Paľa 2163 X-AAXX
  Miroslav   Pavlinský 4546 X-XAXX
  Ján   Pečimon 1015 A-AADX
  Milan   Petic 3344 B-XAXX
  Ivan   Plevík 3259 A-AADX
  Ivan   Polák 4295 A-XADX
  Radovan   Polák 3547 A-AADX
Ing. Róbert   Rehorčík 3701 X-XAXX
  Peter   Reiprich 3281 A-AADA
Ing. Jozef   Rendek 2164 X-AAXX
Ing. Ján   Rusnák 5179 X-XAXX
Ing. Jozef   Sadovský 3063 X-AAXX
Ing. Jozef   Sekan 4725 X-AAXX
  Martin   Sekan 4726 X-XAXX
Ing. Ján   Slezák 3065 X-AAXX
Ing. Rastislav   Slimák 4513 X-XAXX
  Tomáš   Struhár 3285 B-AAXX
Ing. Milan   Surgent 4384 X-XAXX
Ing. Karol   Světlík 5152 X-XAXX
  Pavol   Synovec 3188 A-AADX
Ing. Štefan   Szalay 3951 A-AADX
Ing. Zoltán   Szemeth 1019 A-AADX
  Jozef   Šabo 1445 A-AADX
Ing. Ján   Šamko 5146 X-AAXX
Ing. Marek   Šimkovič 4457 X-XAXX
  Jozef   Šinský 1025 A-AADC
Ing. Marián   Šmelko 4386 X-XAXX
Ing. Oliver   Štaudner 4991 X-XAXX
  Peter   Štefanec 4876 X-XAXX
Ing. Martin   Štefánik 5000 X-XAXX
Ing. Pavol   Šturdík 2165 X-AAXX
  František   Šumeraj 2184 A-AADX
  Ján   Šumeraj 2183 A-AADX
  Juraj   Tabiczký 1766 A-AADX
  Peter   Takáč 2535 A-AADX
  Matej   Tešovič 5209 X-AAXX
Ing. Martin   Tiller 4691 X-XAXX
  Štefan   Torma 4914 X-AAXX
  Jozef   Tóth 2858 A-AADX
  Ján   Uhrin 1523 A-AADX
  Róbert   Uhrín 4554 A-AADX
  Štefan   Untermayer 1472 A-AADB
Ing. Jozef   Urbanec 5166 X-AAXX
Ing. Jaroslav   Urdzik 4534 X-AAXX
  Dušan   Uriča 1078 A-AADB
  Ján   Vajda 2743 A-AADX
  Martin   Valenčin 1544 A-AADX
  Ján   Vaňo 2846 A-AADX
  Ladislav   Varga 2979 X-XAXX
  Roman   Vavro 2960 X-XAXX
Ing. Juraj   Vidan 4983 X-XAXX
  Martin   Vlk 1259 A-XADX
  Július   Vörös 4497 X-AAXX
Ing. Ivan   Votruba 4702 X-XAXX
  Radoslav   Zastko 4298 X-XAXX
Ing. Marián   Zelník 3066 X-AAXX
Bc. Oto   Zinser 4555 X-XAXX