Zoznam certifikovaných inštalatérov tepelných čerpadiel na Slovensku

Zoznam certifikovaných organizácií a inštalatérov tepelných čerpadiel na Slovensku sa bude priebežne aktualizovať, posledná aktualizácia je 27.8.2015.

Osoby a organizácie sa priebežne certifikujú a po absolvovaní skúšok podľa pravidiel EHPA a COCKKT získavajú certifikát oprávňujúci k inštalácii tepelných čerpadiel platný na území Slovenskej republiky ale aj v krejinách EÚ.

Upozornenie:

Osobám a organizáciám po získaní certifikátu avšak nesplnení podmienok na jeho držanie môžu byť certifikáty odobrané alebo nebude predĺžená ich platnosť!

S ohľadom na vyššie uvedené, tento zoznam nie je zárukou, že osoby alebo organizácie v ňom uvedené práve teraz spĺňajú podmienky certifikácie - tento zoznam sa priebežne aktualizuje a za jeho aktuálnosť nenesieme zodpovednosť!  

A.C.T. NITRA, s.r.o. Jaskyňová 9 94901 Nitra
ADMAX TECH, s.r.o. Pri bitúnku 11/1887 040 01 Košice
AI Trade. s.r.o. Vojtaššákova 599 02744 Tvrdošín
COLLER KLÍMA s.r.o. Ulička 480 966 53 Hronský Beňadik
CUPRO s.r.o. Moravská 24 040 01 Košice
Eko Efekt plus s.r.o. Štefániková1521/21 031 01 Liptovský Mikuláš
ELCHLAD,s.r.o. Na lúkach č.43 935 26 Starý Tekov
EQUINOX, s.r.o. Radvanská 1625/9 97405 Banská Bystrica
ESM Yzamer energetické služby a monitoring s.r.o. Skladová 2B 917 01 Trnava
GEOTHERM Slovakia s.r.o.  Ružindolská 16 917 01 Trnava
i-energy, s.r.o. J. Kozáčeka 13E 96001 Zvolen
Ing.Zoltán Szemeth, Klíma-Partner Cintorínska 95/9 925 21 Malá Mača
IVT, s.r.o. Vinohrádok 2861 901 01 Malacky
Jan UHRIN Dénešova 57 04023 Košice
Ján Vaňo Pod dubinkou 226/17 976 62 Brusno
Klima - Term, spol. s r.o. Laskomerská 5649/2 974 01 Banská Bystrica
KLIMA TREND, spol. s r.o. Štúrova 165 949 01 Nitra
KLÍMA, s.r.o. Stará Vajnorská 17 83104 Bratislava
Klíma-Partner spol. s r.o. Cintorínska 95/9 925 21 Malá Mača
KlimaVal s.r.o. Pod Táborom 45 08001 Prešov
KLIMAX.sk s.r.o. Medveďovej 1/a 851 03 Bratislava
KVT spol. s r.o. Rožňavská 1 83104 Bratislava
N2N s.r.o. Kragujevská 389 01001 Žilina
Organizácie s dočasným certifikátom / Registrované organizácie bez zamestnancov s EHPA certifikátom
Pavol Konárik Wood Trend Železničná 1097/61 01301 Teplička nad Váhom
RT eko s.r.o Račianska 109/B 83102 Bratislava
Services for House, s.r.o. Jašíkova 19 82103 Bratislava
SUBRA - HUTTA Hlaváčikova 19 84105 Bratislava - Karlova Ves
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. Na vartičke 14 96501 Žiar nad Hronom
Viessmann s.r.o. Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava
Vokup k l i m s.r.o. Šebastovská 4 08006 Prešov
Zoltán Szemeth, Clíma-Partner Cintorínska 95/9 925 21 Malá Mača