Vstup

pre laikov

Vstup

pre profesionálov

Vstup

pre partnerov

Zoznam certifikovaných inštalatérov tepelných čerpadiel na Slovensku pre dotačný program "Zelená domácnostiam"

Zoznam certifikovaných organizácií a inštalatérov tepelných čerpadiel na Slovensku pre program "Zelená domácnostiam" sa bude priebežne aktualizovať, posledná aktualizácia je 22.3.2018.

Osoby a organizácie sa priebežne certifikujú a po absolvovaní skúšok podľa pravidiel EHPA a COCKKT získavajú certifikát oprávňujúci k inštalácii tepelných čerpadiel platný na území Slovenskej republiky ale aj v krajinách EÚ.

Upozornenie:

Osobám a organizáciám po získaní certifikátu avšak nesplnení podmienok na jeho držanie môžu byť certifikáty odobrané alebo nebude predĺžená ich platnosť!

S ohľadom na vyššie uvedené, tento zoznam nie je zárukou, že osoby alebo organizácie v ňom uvedené práve teraz spĺňajú podmienky certifikácie - tento zoznam sa priebežne aktualizuje a za jeho aktuálnosť nenesieme zodpovednosť!  

Uplatňovanie vydaných poukážok pre Domácnosti je možné u oprávneného zhotoviteľa v súlade so Všeobecnými podmienkami na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Zhotoviteľ pred podaním žiadosti o preplatenie poukážky od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „ SIEA“) potrebuje mať uzatvorenú a účinnú Zmluvu o preplácaní poukážok. Po nadobudnutí účinnosti takejto zmluvy je zhotoviteľ registrovaný v Zozname oprávnených zhotoviteľov, ktorý je zverejňovaný na internetovej stránke http://zelenadomacnostiam.sk/sk/zhotovitelia/zoznam-zhotovitelov/

Informácie o zhotoviteľovi Oprávnenosť inštalovať
Obchodný názov Ulica Obec Telefón E-mail Tepelné čerpadlá
IVT Heating systems, s.r.o. Spáčilova 569/27 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU     áno
Lukáš Duleba VKP, voda-kúrenie-plyn Husitská 1258/3 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU     áno
PMR s.r.o. Trenčianska cesta 1337 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 0905659396 pmr.ondruska@stonline.sk áno
WIREMAN s.r.o. Klabalská I 598 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU     áno
BB HEATING s.r.o. Skuteckého 17 BANSKÁ BYSTRICA     áno
BB INSTAL s.r.o. Selčianska cesta 511/5 SELCE 0903516688 info@bbinstal.eu áno
BK TECH, spol. s r.o. Majerská cesta 33 BANSKÁ BYSTRICA     áno
EQUINOX, s.r.o. Radvanská 1625/9 BANSKÁ BYSTRICA 0908350525 info@equinox.sk áno
Heatcooltech s.r.o. Alexandra Matušku 15 BANSKÁ BYSTRICA 0910945137 juraj.jombik@gmail.com áno
HORIA spol. s r.o. Cementárenská 16 BANSKÁ BYSTRICA 0905477327 hornikmartin@horia.sk áno
Juraj Jombík - Heatcooltech Alexandra Matušku 5609/15 BANSKÁ BYSTRICA     áno
Klima - Term, spol. s r.o. Laskomerská 5649/2 BANSKÁ BYSTRICA 0918826280 martin@klimaterm.sk áno
KREMIX plus, s.r.o. Kynceľová 41 BANSKÁ BYSTRICA     áno
MORGANIT, s.r.o. Sládkovičova 92 BANSKÁ BYSTRICA     áno
SISEP - PVP, s.r.o. Havranské 11 BANSKÁ BYSTRICA     áno
STAVIMEX BB, s.r.o. Majerská cesta 36 BANSKÁ BYSTRICA     áno
STAVTECHNOLOGY spol. s r.o. Havranské 11 BANSKÁ BYSTRICA 0484148152 stavtechnology@stavtechnology.sk áno
TERMAFROST s.r.o. Kukučínová 12 BANSKÁ BYSTRICA 0915824932 termafrost.servis@gmail.com áno
TriPe s.r.o. Šípková 14257/22 BANSKÁ BYSTRICA 0905566696 jpst@tripe.sk áno
MAGAS, s.r.o. Lesnícka 715/6 BANSKÁ ŠTIAVNICA 0911438428 magas@magas.sk áno
PO-MA, spol. s r.o. Antolská 33 BANSKÁ ŠTIAVNICA 0903646459 klima@poma.sk áno
AZ therm s.r.o. Hlavná 163 RASLAVICE     áno
INŠTALATHERM s.r.o. Duklianska 34 BARDEJOV 0907864359 instalatherm@gmail.com áno
INŠTALCOMP, s.r.o. Duklianska 17 BARDEJOV 0905912932 instalcomp@instalcomp.sk áno
Jozef Sabol - EKO GAS Bartošovce 234 BARTOŠOVCE     áno
Klima - Therm Prešov, s.r.o. Buclovany 49 BUCLOVANY 0948 196 971 info@klimatherm.sk áno
NWT, a.s. nám. Míru 1217 BARDEJOV 0948711774 lucia.janusova@nwt.cz áno
Stavcomp, s.r.o. Giraltovská 18 BARDEJOV     áno
MANAG - TERMO, spol. s r.o. L. Dérera 1 BA-m.č. STARÉ MESTO     áno
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 BA-m.č. STARÉ MESTO 0220909815 riesenia_oze@zse.sk áno
Ai-energy s.r.o. Ružinovská 44 BA-m.č. RUŽINOV 0917250178 info@ai-energy.eu áno
ait-slovensko s.r.o. Pestovateľská 2 BA-m.č. RUŽINOV     áno
BASSO, s.r.o. Sedmokrásková 8 BA-m.č. RUŽINOV 0907293298 info@basso.sk áno
BTK - bývanie, teplo, klimatizáca s.r.o. Hradská 1/a BA-m.č. VRAKUŇA 0918470171 sagat@btk.sk áno
DOMaTEPLO s.r.o. Nové záhrady III 16567/12 BA-m.č. RUŽINOV 0903693577 logistika@domateplo.sk áno
Eco 3 Energy spol. s r. o. Dvojkrížna 49 BA-m.č. VRAKUŇA     áno
HEATING S, s. r. o. Stredná 45 BA-m.č. RUŽINOV     áno
HEATING STUDIO, s.r.o. Martinčekova 5 BA-m.č. RUŽINOV     áno
HERACLE s.r.o. Galvaniho 8 BA-m.č. RUŽINOV     áno
M. F. TEAM spol. s r.o. Galvaniho 12 BA-m.č. RUŽINOV     áno
M-House, s. r. o. Podpriehradná 3/A BA-m.č. VRAKUŇA     áno
M-M KLIMA, s.r.o. Prasličková 6 BA-m.č. VRAKUŇA 0908517807 obchod@mmklima.sk áno
MOVYS, a.s. Piesočná 7 BA-m.č. RUŽINOV 0948333621 peter.zittnan@movys.sk áno
Skanska SK a.s. Krajná 29 BA-m.č. RUŽINOV     áno
Solidis, s.r.o. Kopanice 3570/6 BA-m.č. RUŽINOV     áno
SPLITSYSTEM s. r. o. Martinčekova 785/26 BA-m.č. RUŽINOV 0948327272 info@splitsystem.sk áno
Syners s. r. o. Ondrejovova 3168/20 BA-m.č. RUŽINOV 0948006377 info@syners.sk áno
THERMOTECH, s.r.o. Sabinovská 8 BA-m.č. RUŽINOV 0905707043 martin.paldan@thermotech.sk áno
Eko Energy Slovenská Republika, s.r.o. Karpatské námestie 10A BA-m.č. RAČA     áno
JUFLEX s.r.o. Na Revíne 20 BA-m.č. NOVÉ MESTO 0905618320 juflex@juflex.sk áno
KLÍMA CONTROL, s.r.o. Odborárska 52 BA-m.č. NOVÉ MESTO 0908491689 rbachraty@klimacontrol.sk áno
KLÍMA, s.r.o. Stará Vajnorská 17 BA-m.č. NOVÉ MESTO 0800777700 dotacie@tepelnecerpadlo.info áno
KVT spol. s r.o. Rožňavská 1 BA-m.č. NOVÉ MESTO     áno
P.U.R.E., s.r.o. Bellova 6314/25 BA-m.č. NOVÉ MESTO 0910404440 predaj@energiaslnka.sk áno
Pro - Klima, s.r.o. Karpatské námestie 7 BA-m.č. RAČA 0905544023 martin@proklima.sk áno
RT eko s.r.o. Račianska 109/B BA-m.č. RAČA 0948211355 klucik@vasevykurovanie.sk áno
SolarEnergia, s. r. o. Račianska 30/A BA-m.č. RAČA 0244452432 info@solarenergia.sk áno
SQS TEAM, s.r.o. Laskomerského 2 BA-m.č. NOVÉ MESTO     áno
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. Odborárska 52 BA-m.č. NOVÉ MESTO     áno
ACEA s.r.o. Hany Meličkovej 2991/24 BA-m.č. KARLOVA VES 0905755733 info@teplozima.sk áno
AK-klima spol. s r.o. Pribišova 35 BA-m.č. KARLOVA VES     áno
Ing. Ľubomír Hutta - SUBRA Hlaváčikova 19 BA-m.č. KARLOVA VES 0905269324 subra@orangemail.sk áno
KOLAD s.r.o. Opletalova 104 BA-m.č. DEVÍNSKA NOVÁ VES 0908559112 office@kolad.sk áno
Solartec SK s. r. o. Mlynská dolina F2 BA-m.č. KARLOVA VES     áno
Dobráklíma, s.r.o. Kutlíkova 17 BA-m.č. PETRŽALKA     áno
Elektroklíma spol. s r.o. Budatínska 31 BA-m.č. PETRŽALKA     áno
EURO THERM spol. s r.o. Jasovská 31 BA-m.č. PETRŽALKA 0915143348 eurotherm@aplin.sk áno
KLIMAX.sk, s. r. o. Medveďovej 1/A BA-m.č. PETRŽALKA 0905667037 klimax@klimax.sk áno
ELZARUS, s.r.o. Braväcovo 120 BEŇUŠ 0911409024 obchod@elzarus.sk áno
Milan Budovec Dobroč 841/11 ČIERNY BALOG     áno
Peter Pančík - ZVAROS Poľná 2935/15A BREZNO 0905280709 pancik@zvaros.eu áno
ZEMKO s.r.o. Švermova 458/35 ČIERNY BALOG 0905804531 zemko.martin@gmail.com áno
NEOTA CZ s.r.o. Štefánikova 75/8 BRNO - PONAVA     áno
Branislav Václavík Predmier 219 PREDMIER 0908969864 vaclavikbrano@centrum.sk áno
Fabrika SK s.r.o. Pšurnovice 221 BYTČA 0915698410 info@fabrikask.sk áno
Ján Gavlák - Kúrenie Gavlák Oščadnica 676 OŠČADNICA 0902905597 gavlak@kureniegavlak.sk áno
Jaroslav Zborovančík - ZBORYP-MONT Oščadnica 2051 OŠČADNICA 0905290398 elzboro1@gmail.com áno
Ohrievacia Technika, s.r.o. Staškov 200 STAŠKOV 0414220422 mveselka@ohrievaciatechnika.sk áno
Milan Ivan Potočná 2529/12 HRIŇOVÁ 0944308873 milan.ivan2@gmail.com áno
Peter Michálik Slanecká 1780/40 HRIŇOVÁ     áno
Štefan Vilhan spol. s r.o. Korytárky 248 KORYTÁRKY     áno
DARTA SERVICE, s.r.o. Mierová 1969/20 DOLNÝ KUBÍN 0903504446 dartaservis@gmail.com áno
Dušan Obecajčík Rybárska 856/37 DOLNÝ KUBÍN 0905258236 viga@stonline.sk áno
EKOBOSS, s.r.o. Matúškova 2575 DOLNÝ KUBÍN 0907455414 ekoboss@ekoboss.sk áno
ELTERM, spol. s r.o. Veličná 433 VELIČNÁ     áno
ID-design, s.r.o. Rybárska č. 876/15 DOLNÝ KUBÍN 0432388867 info@id-design.sk áno
Ing. Ján Surovčík Vyšnokubínska 202/109 VYŠNÝ KUBÍN 0903276381 info@tepelne-cerpadlo.net áno
RES Solutions, s.r.o. Radlinského 1724/64 DOLNÝ KUBÍN 0918407420 dusan.orgonik@ressolutions.sk áno
SIGAS, s.r.o. 29. Augusta 770/18 DOLNÝ KUBÍN     áno
UNITHERM spol. s r.o. Radlinského 1724/61 DOLNÝ KUBÍN 0905326460 unithermdk@stonline.sk áno
UNIVENTA, s.r.o. Vyšný Kubín 2 DOLNÝ KUBÍN 0905801015 balaz@univenta.sk áno
BITTERA SERVIS, s.r.o. Bratislavská cesta 81/37 ŠAMORÍN     áno
BUGÁR, s.r.o. Ohrady 273 OHRADY     áno
DJ-Corp. s.r.o. Železničná č. 1 ORECHOVÁ POTÔŇ     áno
Ervin Mészáros TZB PROFI Veľká Lúč 381 LÚČ NA OSTROVE     áno
FRIG-PRODUCT spol. s r.o. Šámot 78/59B ŠAMORÍN 0903752136 v.ladicova@frigproduct.sk áno
Ján Hatos Baka 150 BAKA 0917258647 hatos.janos1980@gmail.com áno
Sanimex, s.r.o. Ádorská 5400 DUNAJSKÁ STREDA 0918653460 sanimex@sanimex.sk áno
HAMROZI s.r.o. Polní 411 Třinec     áno
Richard Gabriš Kunčičky u Bašky 276 BAŠKA 0420608974133 fa.gast@volny.cz áno
3MH, s.r.o. Bratislavská 78/24 GALANTA 0908794640 3mh@3mh.sk áno
DIMESI s.r.o. Bratislavská 47/59 GALANTA 0911044544 divasi@divasi.sk áno
DIVASI s.r.o. Bratislavská 47 GALANTA     áno
Imrich Vanko VAREMONT Horné Saliby 990 HORNÉ SALIBY     áno
Ing. Jaromír Kocur Košúty 621 KOŠÚTY 0911700070 jaromir.kocur@gmail.com áno
Peter Szilvási - DIVASI Topolnica 12 TOPOĽNICA     áno
THERMOPOL, spol. s r.o. 29. augusta č.16 GALANTA     áno
ELRAX s.r.o. Okružná 390/52 JAKLOVCE 0903419101 rasto@elrax.sk áno
Ing. Ladislav Brezina - Klima COOL Tehelná 1319/4 GELNICA 0903770083 klimacool@klimacool.sk áno
Milan Hadbavný - HAGAS Letná 19 GELNICA     áno
PKVK-stav, s.r.o. Hlavná 96 GELNICA 0905460813 pkvkstav@gmail.com áno
Daniel Onufer D+D Fučíkove sady 931/14 HUMENNÉ 0917682205 info@kurenieobchod.sk áno
ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipova 1 HUMENNÉ     áno
LicEA s.r.o. Gaštanová 1255/48 HUMENNÉ 0911178232 martin.lichman@licea.sk áno
Vodomont spol. s r.o. Mierová 62 HUMENNÉ     áno
Miloš Cyprich - ECON Obrancov mieru 347/15 DUBNICA NAD VÁHOM     áno
Peter Prieboj Skala 628/53 ILAVA 0948516815 p.prieboj@centrum.sk áno
STES spol. s r.o. Kameničany 148 KAMENIČANY 0917128348 peter@stefanecasyn.sk áno
Radoslav Zastko - Solarservice Ul. Mučeníkov 1178/3 KEŽMAROK 0905350443 rado.zastko@gmail.com áno
3B service s.r.o. Priemyselná 35 KOMÁRNO 0903451 765 bothjuraj@klimamajster.sk áno
BALMARKT s.r.o. Gazdovská ul. 773/29 KOMÁRNO     áno
COM-KLIMA, s.r.o. Á. Jedlíka 4554 KOMÁRNO 0357731043 odrobinak@comklima.sk áno
MC - TEAM s.r.o. Hlavná 14a KOMÁRNO     áno
PANTEX, spol. s r.o. Roľníckej školy č. 1, P.O.BOX 153 KOMÁRNO 0915729649 pantex@pantex.sk áno
Ing. Imrich Ruščák Kostolná 152/40 VALALIKY 0910916306 info@ruscak.sk áno
Jozef Soltész Nová 1377/38 MOLDAVA NAD BODVOU 421904425327 dodo.soltes@gmail.com áno
THERMO - TECH s.r.o. Kysak 168 KYSAK 0905272676 1thermotech@gmail.com áno
VÝMOS s.r.o. Valaliky Čorgovská 80/6 VALALIKY 0905323232 rado.timko@tepelnapohoda.sk áno
AL-KLIMA s.r.o. Tatranská 4 KOŠICE - STARÉ MESTO     áno
COLTBURG, s.r.o. Hrnčiarska 2 KOŠICE - STARÉ MESTO 0903616615 info@coltburg.sk áno
CUPRO s.r.o. Košice Moravská 24 KOŠICE - SEVER 0905323744 cupro@zoznam.sk áno
DOM-OV Slovensko, s.r.o. Mäsiarska 64 KOŠICE - STARÉ MESTO 0907588093 office@dom-ov.sk áno
Eco-energo, s.r.o. Ťahanovská 53 KOŠICE - ŤAHANOVCE     áno
Free Energy s.r.o. Magnezitárska č. 2/A KOŠICE - ŤAHANOVCE 0905704995 baltesprojekty@gmail.com áno
InnoHouse s.r.o. Svätoplukova 21 KOŠICE - STARÉ MESTO 0944648500 soltes@funguje.sk áno
Klima - Teplo designing, s.r.o. Hroncova 3 KOŠICE - SEVER     áno
Klimatech Košice, s.r.o. Čermeľská 3 KOŠICE - SEVER     áno
Lutis s.r.o. K ihrisku 108/6 KOŠICE - KAVEČANY     áno
T4H Slovakia s.r.o. Budanová 5 KOŠICE - KAVEČANY     áno
THERMICAL s.r.o. Moyzesova 18 KOŠICE - STARÉ MESTO 0903610374 thermical@thermical.sk áno
VYKUROVACIE CENTRUM s.r.o. Vodárenská 2 KOŠICE - SEVER     áno
A - Z ISZA s.r.o. Sokolovská 6 KOŠICE - ZÁPAD 0905961961 isza1@azplyn.sk áno
ENERGO profi, s.r.o. Inžinierska 463/16 KOŠICE - ZÁPAD 0903105492 energoprofisk@gmail.com áno
Ing. Juraj Leník - HYTEGA Kysucká 12 KOŠICE - ZÁPAD     áno
Ján Uhrin Dénešova 57 KOŠICE - SÍDLISKO KVP 0903104641 ivana_uhrinova@yahoo.com áno
SOLARKLIMA, s.r.o. Buzinská 11 KOŠICE - ŠACA 0905491484 spes@solarklima.sk áno
STAVTRADE s.r.o. Čordákova 18 KOŠICE - SÍDLISKO KVP 0903906400 stavtrade@stavtrade.sk áno
TEPELNÉ SYSTÉMY, s.r.o. Hemerkova 29 KOŠICE - ZÁPAD     áno
ASDM s.r.o. Buzulucká 680/11 KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV     áno
IPJ Obchodno Realizačná spol. s.r.o. Zupkova 12 KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV     áno
ZEN - Zelená energia, s.r.o. Herlianska 59 KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES 0903603599 predaj@kureniezen.sk áno
EM-Tech s.r.o. Rosná 3 KOŠICE - JUH     áno
ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Ľanová 9 KOŠICE - BARCA     áno
EPITREND s.r.o. Rastislavova č. 104 KOŠICE - JUH 0903590125 urdzik@epitrend.sk áno
Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. Barčianska 1250/2B KOŠICE - BARCA     áno
MIDAM spol. s r.o. Poľská 7 KOŠICE - JUH     áno
PROFI-CHLAD, s.r.o. Hraničná 2 KOŠICE - BARCA 0556220077 info@profichlad.sk áno
Jozef Dendiš Nám. SNP 20 KRUPINA 0907298881 dekru@zoznam.sk áno
INŠTALAD s.r.o. Rudina 474 RUDINA     áno
SERVIS PM s.r.o. Dolinský potok 969/42 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 0949391109 patrik.m@centrum.sk áno
ELCHLAD, s.r.o. Na lúkach 43 STARÝ TEKOV     áno
Ján Lešták - TEZAR Bátovce 269 BÁTOVCE     áno
sirux s.r.o. Zdenka Nejedlého 45 LEVICE 0948543211 ziacko@sirux.sk áno
Jozef Dzurilla - ĎOĎO Nemešany 92 LEVOČA     áno
Tomáš Kvasňák KVS Klčov 52 KLČOV 0915641576 kvskvasnak@gmail.com áno
ALTER - Milan Alman s.r.o. Senická 626/4 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0903944359 alman.milan@gmail.com áno
Eko Efekt plus, s.r.o. Štefánikova 1521/21 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0904389926 info@ekoefekt.sk áno
ELEKTROTERM s.r.o. Guothova 1278/9 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0902 329 208 info@elektroterm.sk áno
IMG ENERGIE, s.r.o. Palúčanská 54/371 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ     áno
Ing. Dušan Piatka INŠTALMAT Hviezdoslavova 14 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ     áno
Jozef Kráľ - PIAK Partizánska Ľupča 461 PARTIZÁNSKA ĽUPČA 0905132989 jozefkral.piak@azet.sk áno
Jozef Lisý 1. mája 1201/127 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0918473732 jozeflisy@azet.sk áno
Karol Fašanok Jamník 168 JAMNÍK 0915387696 fasanok.k@gmail.com áno
MORUS, s.r.o. Ul. Teheleň 460 PARTIZÁNSKA ĽUPČA 0917719846 morus@morus.sk áno
MZ - montér s.r.o. Vrbická 1883/30 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ     áno
Pavol Husárik Liptovský Ondrej 65 LIPTOVSKÝ ONDREJ     áno
VIGA sk s.r.o. Štúrova 1968 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ     áno
Eko Energy plus s.r.o. Železničná 16/186 LUČENEC     áno
ECOSTEEL, s.r.o. Nám. 1. mája 8 ZOHOR 0904691539 ecosteelsro@gmail.com áno
IVT, s.r.o. Vinohrádok 2861 MALACKY 0902833251 pavol.stachovic@ivt.sk áno
VESKOM Slovakia spol. s.r.o. Vinohrádok 2861 MALACKY 0903429917 mikulcak@veskom.sk áno
ABC PLYN, spol. s r.o. Československej armády 2 MARTIN 043/ 4224809, 0905808979 info@abcplyn.sk áno
AMJ - TECH, s.r.o. Dolné Jaseno 83 TURČIANSKE JASENO 0907686130 marian.jesensky@gmail.com áno
DANMAR DESIGN, s.r.o. Dražkovce 323 DRAŽKOVCE 0905421644 mabranicky@gmail.com áno
G-TERM Slovensko, s.r.o. Na Bystričku 16 MARTIN     áno
P - TERM, s.r.o. Francúzskych partizánov 47 VRÚTKY     áno
TechnoConsult, s.r.o. D. Makovického 5135/9 MARTIN 0918418966 peterz@marticonet.sk áno
TRADEINVEST SERVICE, spol. s r.o. M. R. Štefánika 26/1024 MARTIN 0905988026 tradeinv.service@nextra.sk áno
ROZVODMONT, s.r.o. Staré 275 STARÉ     áno
CORDIS s.r.o. Štverníky 662 BREZOVÁ POD BRADLOM 0905638461 cordis.sk@stonline.sk áno
LHOTSKÝ s.r.o. Turá Lúka 241 MYJAVA     áno
JAKOB SK, s.r.o. Hlavná 715 RABČA 0905669875 pavolkobyliak@gmail.com áno
A.C.T. NITRA, s.r.o. Jaskyňová 9 NITRA     áno
Alexander Kóňa SOLAR-SHOP s.r.o. Novozámocká 102 NITRA 0905305613 akona@solar-shop.sk áno
B.L.O.C.K. SR, s.r.o. Mostná 72 NITRA     áno
CLIMAPORT s.r.o. Levická 7 NITRA 0918341161 spendla@climaport.sk áno
effective energy s.r.o. Coboriho 2 NITRA 0850 70 07 70 info@effe.sk áno
Eko Energy Slovensko s.r.o. Štúrova 41 NITRA     áno
GAMA MONT s.r.o. Biovetská 44 NITRA 907750089 tokoly@gamamont.sk áno
KLIMA TREND, spol. s r.o. Štúrova 165 NITRA 0376560730 klimatrend@klimatrend.sk áno
KLIMAK, s.r.o. Štúrova 165 NITRA     áno
KP Mont Nitra, s.r.o. Cabajská 10 NITRA 0905 391 345 kpmont@stonline.sk áno
MALLAY s.r.o. Poľný Kesov 268 POĽNÝ KESOV 0907416217 obchod@mallayslovakia.sk áno
NETsystems, a.s. Kmeťkova 5 NITRA     áno
PROCESS TECHNIK s.r.o. Akademická 2 NITRA 0905944689 process@processtechnik.sk áno
SMART Systems, s.r.o. Bottova 580/2 NITRA     áno
Temperatura, s.r.o. Edisonova 21 LUŽIANKY     áno
VodoMont Nitra, s.r.o. Pražská 11 NITRA 0903475791 ondrejicka@vodomontnitra.sk áno
Juraj Ščepko - J.Š. Podolie 557 PODOLIE     áno
Komodus s. r. o. Družstevná 681 ČACHTICE 0903018699 komodus@komodus.sk áno
Radoslav Macejka - radotherm Beckov 222 BECKOV     áno
Boto Enviro s.r.o. Nitrianska cesta 113 NOVÉ ZÁMKY 0911123971 info@botoenviro.sk áno
EKORA, spol. s r.o. Malá strana 404/12 TRÁVNICA 0950461212 info@ekorasro.sk áno
Juraj Černák MARDETEC SLOVAKIA Mojzesovo 500 MOJZESOVO     áno
KKV systémy s.r.o. Krajná 8209/80 NOVÉ ZÁMKY 0915040394 kkvsystemy@kkvsystemy.sk áno
MARDETEC SLOVAKIA s.r.o. Mojzesovo 500 MOJZESOVO     áno
Thermocon s.r.o. Andovská 9C NOVÉ ZÁMKY 0907741255 k.ludas@thermocon.sk áno
TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o. Bezručova 896/43 KRAVAŘE     áno
Ing. Jozef Novák - NOVAK Kalinčiakova 8 PEZINOK 0903433534 novak@podlahovekurenie.sk áno
INSTAMIK SK, s. r. o. Tehelná 13/A PEZINOK     áno
Ivan Mackovčin I&M Vinohradnícka 406/26 VINIČNÉ     áno
Mário Bureš 1. mája 2598/43 PEZINOK 0903206599 buresmario@gmail.com áno
ADV KLIMEK, s.r.o. Svätoplukova 24 PIEŠŤANY     áno
CE.sk s.r.o. Vajanského 1955/58 PIEŠŤANY     áno
ID Centrum s.r.o. M. R. Štefánika 41/48 VRBOVÉ     áno
KLIMATECH s.r.o. Vajanského 58 PIEŠŤANY 0918 520415 pesek@klima.sk áno
Peter Ševečka Eco-Stav Adama Trajana 4834/25 PIEŠŤANY     áno
ROSTA s.r.o. Vrbovská 2613/94 PIEŠŤANY     áno
Rudolf Horňák G.M.R. Štefánika 123/97 VRBOVÉ 0905826810 hornak@plynoinstalacie.sk áno
TZBtech s.r.o. M.Waltariho 7097/3 PIEŠŤANY     áno
ViaSun s.r.o. Na Výhone 805/8A MORAVANY NAD VÁHOM 0918184045 viasun@viasun.sk áno
Peter Horník, spol. s r.o. Majunkeho 4867/17 POPRAD 0901912710 hornik@horniksk.sk áno
Tatra Clima, s.r.o. Dlhé Hony 4991 POPRAD     áno
THERMO COMP PLUS, spol. s r.o., Poprad Partizánska 3878/86A POPRAD 0903558111 thermocomp@stonline.sk áno
BREL, spol. s.r.o. Centrum 1746/265 POVAŽSKÁ BYSTRICA 0918341577 domotechnika@brel.sk áno
ENERGOKONTROL, s.r.o. Nábrežná 2969 POVAŽSKÁ BYSTRICA     áno
H.D.K., spol. s r.o. Sládkovičova 643 POVAŽSKÁ BYSTRICA 0903497578 dusan@harvanec.sk áno
ŠUPOLÍK, s. r. o. Praznov 51 POVAŽSKÁ BYSTRICA 0904569299 mirosupolik@gmail.com áno
EKIM MORAVIA s.r.o. V závětří 1036/4, Holešovice PRAHA - HOLEŠOVICE     áno
VARIO THERM s.r.o. V závětří 1036/4, Holešovice PRAHA - HOLEŠOVICE     áno
BJ Therm s.r.o. Tomášikova 58 PREŠOV 0908862754 bjtherm@gmail.com áno
C.C.S., s.r.o. Vranovská 75 PREŠOV     áno
Climex, s.r.o. Ružová 22 PREŠOV 0901920787 info@climex.sk áno
Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 127 CHMINIANSKA NOVÁ VES     áno
Envirosmart s.r.o. Lipovce 98 LIPOVCE 0903663056 envirosmartsro@gmail.com áno
Ing. Július Hajduček - TERMOPROGRES Záhradná 4012/19 PREŠOV 0905257237 termoprogres@termoprogres.sk áno
MARKOTHERM, s.r.o. Víťaz 384 VÍŤAZ 0905842218 markotherm@gmail.com áno
MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2 VEĽKÝ ŠARIŠ 0905797059 kuna@martsystem.sk áno
MeRa service, s.r.o. Ľubochnianska 16 ĽUBOTICE 0903567993 meraservice@gmail.com áno
Miroslav Pavlinský - PAMI Vihorlatská 5 VEĽKÝ ŠARIŠ     áno
PAMI-mont s.r.o. Mlynská 6 VEĽKÝ ŠARIŠ 0905505887 pamimont@gmail.com áno
Patrik Romaňák Petrovany 577 PETROVANY     áno
PETERMAN KLIMA s.r.o. Kúpeľná 3 PREŠOV 0907925879 office@petermanklima.sk áno
RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 PREŠOV     áno
REGULUS - TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147 PREŠOV 051 3337771 zelenadomacnostiam@regulus.sk áno
SMART ENERGO s.r.o. Strojnícka 1 PREŠOV 0940838303 info@smartenergo.sk áno
TDV Tepelná technika, spol. s.r.o. Široké 468 ŠIROKÉ 0911168437 info@tdv.sk áno
Vokup k l i m s.r.o. Šebastovská 4 PREŠOV     áno
EnergoInvest s.r.o. ul. Nováckeho 4/A PRIEVIDZA 0902938309 vlado@energoinvest.eu áno
G L O B Á L, spol. s r.o J. Hollého 1180/13 BOJNICE 0905883273 global@globalsro.sk áno
GEOSUN SK, s.r.o. Mostná 1776/10 HANDLOVÁ 0949236444 bencat@geosun.sk áno
Ing. Milan Gurin DEMOS Pstruhárska 5 HANDLOVÁ 0905732959 gurinmilan@gmail.com áno
INSTA - PL s.r.o. Inžinierska 2 PRIEVIDZA 0915722310 lehocky@insta-pl.sk áno
INTERGEO, a.s. Sládkovičova 7 BOJNICE     áno
KOLTEN, spol. s r.o. Severná ulica I. 2424/33 PRIEVIDZA     áno
Peter Mjartan - PEPAMONT Cigeľ 332 CIGEĽ 0907770101 pepamont@pepamont.sk áno
PRIVATWASH, s.r.o. Sládkovičova 178/5 BOJNICE     áno
Vladimír Jedinák VODOMONT M.R. Štefánika 327/47 DOLNÉ VESTENICE 0905641550 vodomont@vodomont.sk áno
A-THERM s.r.o. 1.mája 1159/30 PÚCHOV     áno
Instalflex, s.r.o. Zubák 53 ZUBÁK     áno
Ján Chovanec Záriečie 138 ZÁRIEČIE 0908602358 jano.ch138@gmail.com áno
EDASTYL, s.r.o. Poštová 15 TORNAĽA 0905474981 edastyl@edastyl.sk áno
Maroš Balážik - BAMAR Vladimíra Clementisa 1212/16 REVÚCA 0908523111 bamar.revuca@gmail.com áno
EUROSTAV s.r.o. Rožňavská 2084 RIMAVSKÁ SOBOTA 0905641251 eurors@stonline.sk áno
IMAR SK s.r.o. Chrenovisko 2679 RIMAVSKÁ SOBOTA 0911914407 licko@svetenergii.sk áno
alterna, spol. s r.o. Lisková 648 LISKOVÁ 0908234733 info@alterna.sk áno
BOBELL, s.r.o. Liptovská Osada 200 LIPTOVSKÁ OSADA     áno
DomCentrum, s.r.o. Bystrická cesta 45 RUŽOMBEROK 0908225491 holik@domcentrum.sk áno
Effitherm, s.r.o. Majere 1083/1 RUŽOMBEROK     áno
ENERGAS - Kováč, s.r.o. Kosovo 1 RUŽOMBEROK     áno
INFONET CENTRUM, s.r.o. A. Bernoláka 54 RUŽOMBEROK 0444325555 info@zelenecentrum.sk áno
Ján Lacko Stankovany 299 STANKOVANY     áno
Ľubomír Mydliar MKL Liptovská Lúžna 1046 LIPTOVSKÁ LÚŽNA 0905400006 lubomir.mydliar@stonline.sk áno
Luboš Polák Záhumnie 314/11 LIPTOVSKÉ SLIAČE     áno
Martin Adamčiak Liptovský Michal č. 1 LIPTOVSKÝ MICHAL 0905625292 martinadamciak1@gmail.com áno
Miroslav Halaš Bešeňová 193 BEŠEŇOVÁ 0918960258 miroslav.halas.m@gmail.com áno
Pavol Mahút - POVER Zarevúca 250/19 RUŽOMBEROK     áno
Profi heating, s.r.o. Nová 335 LIPTOVSKÁ TEPLÁ 0911141088 profiheating@gmail.com áno
Roman Krpelan Likavka 864 LIKAVKA     áno
SeMa-Eco, s.r.o. Likavka 533 LIKAVKA     áno
Štefan Mihaľov Martinček 104 MARTINČEK 0908110196 stefan.mihalov@gmail.com áno
UNIEL, spol. s r.o. Lisková 373 LISKOVÁ 0918486958 saro@uniel.sk áno
Andrej Kravec - KRAMONT Kvetná 218/19 PEČOVSKÁ NOVÁ VES 0905535449 andrej.kravec@gmail.com áno
BORDON, s.r.o. Brezovička 134 BREZOVIČKA 0907128003 bordon@livenet.sk áno
Gabriel Peregrin - pe.ga.s Štúrova 568/1 SABINOV     áno
ATECHBAU s.r.o. Domky 254/5A ZÁLESIE 0244631247 atechbau@atechbau.com áno
BECOM, spoločnosť s ručením obmedzeným Športová 1684/39 DUNAJSKÁ LUŽNÁ     áno
EUROPLAN TDA s.r.o. Hlboká 1 IVANKA PRI DUNAJI 0905612466 kadnar@europlan.sk áno
HOTJET Slovakia s.r.o. Malinovská 180A ZÁLESIE 0905780622, 0904176837 info@hotjet-slovakia.eu áno
MSD Company, spol. s r.o. Nádražná 50 IVANKA PRI DUNAJI 0901718228 msd@msdcompany.sk áno
WarmTech s.r.o. Lekárenská 1996/6 BERNOLÁKOVO 0918707202 bmiklosik@gmail.com áno
Milan Hladík - Ekomont Janka Kráľa 122 MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 0948521102 hladik-ekomont@hladik-ekomont.sk áno
Pavol Michlik - ALTER Priemyselná 285 SENICA     áno
MDM Slovakia, s.r.o. Nádražná 35 SKALICA 0902187837 mdm@mdm.sk áno
REGION TZB, spol. s r.o. Partizánska 25 HOLÍČ 0346682780 regiontzb@regiontzb.sk áno
Uni-THERM, s.r.o. Štúrova 2043/4A SKALICA 0948630036 info@uni-therm.sk áno
Ing. Roman Markovič THERMAT Markušovská cesta 831/36 SPIŠSKÁ NOVÁ VES     áno
KUNZO plus, s.r.o. J. Fabiniho 1308/23 SPIŠSKÁ NOVÁ VES     áno
Róbert Vojčík Slovinská 1129/5 KROMPACHY 0918171192 robco@centrum.sk áno
TERMOPLAST - SNV s.r.o. Markušovská cesta 34 SPIŠSKÁ NOVÁ VES     áno
TZB - komplet, s.r.o. Markušovská cesta 36/831 SPIŠSKÁ NOVÁ VES     áno
Ing. Lukáš Guľáš - GEKOTECH Popradská 21 STARÁ ĽUBOVŇA 0905753114 lukas.gulas@gmail.com áno
RACIOHOUSE spol. s r.o. Vyšné Ružbachy 18 VYŠNÉ RUŽBACHY     áno
UrbanEnergy s.r.o. Vyšné Ružbachy 186 VYŠNÉ RUŽBACHY 0908839510 urbanec@urbanenergy.sk áno
VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. Tatranská 239/11 PODOLÍNEC     áno
Ing. Róbert Rehorčík RK-ENERGY Kráľová nad Váhom 335 KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM     áno
Intersolar s.r.o. Cintorínska 2 ŠAĽA 0949816923 zelenadomacnostiam@intersolar.sk áno
VARM, s.r.o. Sídlisko Budúcnosť 1315 TEŠEDÍKOVO     áno
Zilizi s.r.o. Hlavná č. 43 TEŠEDÍKOVO 0905402580 zilizi@zilizi.sk áno
A & B TRUST, s.r.o. M. Benku 2423/A TOPOĽČANY 0905914105 sablicky@gmail.com áno
ANTE Slovakia s.r.o. Obchodná 2 TOPOĽČANY 0905605547 info@mojekurenie.sk áno
INMAT s.r.o. Streďanská 1221 TOPOĽČANY     áno
Jozef Hanuš INMAT Janka Kráľa 716/58 SOLČANY     áno
TOP - Therm s.r.o. Záplotie 509/16 JACOVCE 0905713059 toptherm@toptherm.sk áno
DONNA s.r.o. Obchodná 182 SEČOVCE 0917533980 donna.energo@gmail.com áno
ECO Technologies, s.r.o. Klinčekova 1583/4 SEČOVCE     áno
Jozef Poľacký - TERMOS M.R.Štefánika 1805/2 TREBIŠOV 0905647549 polacky@termos.sk áno
PROVECTUS s.r.o. Námestie mieru 804/1 TREBIŠOV 0917777055 bielek@provectus.sk áno
AB THERM s. r. o. Kasárenská č. 376/20 TRENČÍN 0905404796 info@abtherm.sk áno
AS - ENERGY, s.r.o. Jesenského 596/30 TRENČÍN     áno
BTC GROUP, s.r.o. Bratislavská 553/76 TRENČÍN     áno
DANLET, s.r.o. Zlatovská č. 22 TRENČÍN 421911419941 info@danlet.sk áno
ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 7263/6 TRENČÍN 0908788069 info@etop.sk áno
HOL-MONT s.r.o. Mníchova Lehota 394 MNÍCHOVA LEHOTA     áno
Miroslav Bartek Trenčianske Mitice 299 TRENČIANSKE MITICE     áno
TDS s.r.o. Bezručova 16 TRENČÍN 0915716300 martin.proksa@tds.sk áno
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. Skladová 2 TRNAVA 0335545913 yzamer@yzamer.sk áno
GEOTHERM Slovakia s.r.o. Ružindolská č. 3180/16 TRNAVA 0905665755 sturdik@geotherm.sk áno
Peter Barinec Opoj 37 OPOJ     áno
Peter Mišo Ružová Dolina 834 SUCHÁ NAD PARNOU 0903 307 453 misopeter@gmail.com áno
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Vysoká 42/6785 BIELY KOSTOL     áno
AI Trade, s.r.o. Vojtaššáková 599 TVRDOŠÍN 0914326220 info@mygren.com áno
BRAMON, s.r.o. Hviezdoslavova 46 NIŽNÁ 0907239759 bramon@bramon.sk áno
Ivan Plevík BIZIP Vladina 748/99 TVRDOŠÍN 0914326222 bizip@orava.sk áno
Zdeno Škerda Hrady 237 ZUBEREC     áno
BEŤO s.r.o. Dolné Plachtince 9 DOLNÉ PLACHTINCE     áno
Miroslav Multán MULT-MONT Dolné Plachtince 38 DOLNÉ PLACHTINCE 0902846560 ekonom@multmont.sk áno
Banik a syn s.r.o. Herlianska 1106 VRANOV NAD TOPĽOU 0907940166 fero@banik.sk áno
Ing. Magdaléna Švolíková Grolmusová MAGNUS Mankovce 224 MANKOVCE 0902900065 magnus.svop@gmail.com áno
EKOVITAL, s.r.o. Hurbanova 34 ZVOLEN 0905335542 fv@ekovital.sk áno
i-energy, s.r.o. Kozačeka 13E ZVOLEN 0903519088 miroslav@i-energy.sk áno
KLIMASTAV SK, s.r.o. Slatinské nábrežie 9542/1 ZVOLEN 0907174366 zvolen@klimastav.sk áno
COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 HRONSKÝ BEŇADIK 0905256438 info@collerklima.sk áno
PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50 NOVÁ BAŇA 0905562895 profimontnb@gmail.com áno
Štefan Vozár - Inštal - voda - kúrenie Poliačikova 1/171 NOVÁ BAŇA 0903564458 vozar.stefan@stonline.sk áno
WAMATECH s.r.o. Orovnica 252 OROVNICA     áno
dotech s.r.o. Predmestská 90 ŽILINA 0907102884 info@dotech.sk áno
Energy Pro, s.r.o. Škultétyho 78 ŽILINA 0907070903 energypro@energypro.sk áno
GAS CONTROLS, s.r.o. Závodská cesta 3785 ŽILINA     áno
GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 ŽILINA 0918183598 hronsky@gremi.sk áno
HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o. Bánovská cesta 11 ŽILINA 0911514772 horvat@horvat.sk áno
ideálne bývanie, s.r.o. Rosinská cesta 12 ŽILINA     áno
Jozef Moravec KTN - servis Na hôrke 479/33 ŽILINA 0903945980 jmktn@jmktn.sk áno
KLIMAVENT s.r.o. Kragujevská 398 ŽILINA     áno
Miloš Paprčiak IMPa Therm Lúky 40 DIVINA     áno
N2N s.r.o. Kragujevská 389 ŽILINA 0911211097 n2n@n2n.sk áno
Proheat, s.r.o. Hornádska 1430/8 ŽILINA     áno
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke, 8591/4B ŽILINA 041 519 2689 marta.cupekova@sse.sk áno
TALUX, s.r.o. Bratislavská 613/16 ŽILINA 0907720984 talux@talux.sk áno
Tepelné čerpadlá, s.r.o. Zádubanská 110/30 ŽILINA     áno
TEZAB s.r.o. Bytčianska 106 ŽILINA     áno
TCH SPACE, s. r. o. Ferka Urbánka č. 3 ŽILINA 0903054763 info@teplochladno.sk áno
Tri svište SVK s. r. o. Agátová 183/14 ŽILINA     áno
TRIPORT, s.r.o. Hôrecká 537/21 ŽILINA 0907250133 info@triport.sk áno
UNIVENTA ZA, s.r.o. Na stanicu 853 ŽILINA     áno
UNIVENTA Žilina, s.r.o. Šoltésovej č. 11 ŽILINA     áno
Viess-Mont s.r.o. M. Rázusa 7 ŽILINA 0905572541 viessmont@gmail.com áno

Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk


Dúfame, že sme Vám boli nápomocní.

Tím redakcie a administrátori portálu Tepelné čerpadlo .INFO