Vstup

pre laikov

Vstup

pre profesionálov

Vstup

pre partnerov

Čo ponúkame? Staňte sa našim sponzorom a profitujte z nášho portálu!

 1. Sponzoring.

Pre sponzorov ponúkame nasledovné možnosti:

a)     PROFIL HLAVNÝ SPONZOR:

 • hlavný sponzor portálu ako jediný sponzor uvedený na vrchu portálu s logom a grafickými banermi o veľkosti cca š: 1000px x v: 100px a tiež na každej podstránke
 • možnosť neobmedzeného pridávania vlastného obsahu s tematikou súvisiacou s portálom (bežné články, blogy, PR články, prezentácie produktov a podobne)
 • príspevky autorov môžu byť označené ako "Meno sponzora - Hlavný sponzor portálu: Tepelné čerpadlo .INFO!"
 • hlavný sponzor portálu získava neobmedzený počet užívateľských účtov na prispievanie svojich zamestnancov a spolupracovníkov, títo však môžu vlastniť aj samostatné súkromné užívateľské účty pod ktorými môžu vystupovať vo vlastnom mene
 • zasielanie dopytov na spracovanie ponúk na tepelné čerpadlá alebo iné riešenia budú hlavnému sponzorovi zasielané s časovým predstihom a prioritne oproti bežným užívateľom
 • hlavný sponzor na podstránke venovenej jeho profilu môže zverejniť neobmedzené kontaktné informácie vrátane prekliku na vlastnú webovú stránku
 • a ďalšie individuálne dohodnuté podmienky na základe svojej požiadavky v akceptovateľnom rozmedzí, prípadne možnosť individuálnej dohody vrátane úpravy ceny formou príplatku za ďalšie nadštandardné podmienky
 • dohodnutá cena za sponzoring môže byť zachovaná ako obchodné tajomstvo pre tretími stranami
 • základná cena za sponzoring je stanovená na 10.950,-€ za 1 rok (365 dní) sponzoringu teda 30,- € za deň, cena platí len pri platbe predom na celý rok

b)     PROFIL VIP SPONZORI:

 • VIP sponzori portálu budú dvaja a budú uvedení v hlavičke portálu s logom a grafickými banermi o veľkosti cca š: 300px x v: 50px a tiež na každej podstránke
 • možnosť obmedzeného pridávania vlastného obsahu (50 článkov mesačne) s tematikou súvisiacou s portálom (bežné články, blogy, PR články, prezentácie produktov a podobne)
 • príspevky autorov môžu byť označené ako "Meno sponzora - VIP sponzor portálu: Tepelné čerpadlo .INFO!"
 • VIP sponzor portálu získava obmedzený počet 5 ks užívateľských účtov na prispievanie svojich zamestnancov a spolupracovníkov, títo však môžu vlastniť aj samostatné súkromné užívateľské účty pod ktorými môžu vystupovať vo vlastnom mene
 • zasielanie dopytov na spracovanie ponúk na tepelné čerpadlá alebo iné riešenia budú VIP sponzorovi zasielané s časovým predstihom a prioritne oproti bežným užívateľom
 • VIP sponzor na podstránke venovenej jeho profilu môže zverejniť obmedzené kontaktné informácie (len Názov, poštovú adresu a kontakty na 3 pracovníkov a 3 e-mailové adresy) vrátane prekliku na vlastnú webovú stránku
 • a ďalšie individuálne dohodnuté podmienky na základe svojej požiadavky v akceptovateľnom rozmedzí, prípadne možnosť individuálnej dohody vrátane úpravy ceny formou príplatku za ďalšie nadštandardné podmienky
 • dohodnutá cena za sponzoring môže byť zachovaná ako obchodné tajomstvo pre tretími stranami (len na požiadanie) v opačnom prípade sa na požiadanie ktorejkoľvek tretej osoby môže zverejniť
 • základná cena za sponzoring je stanovená na 3.650,-€ za 1 rok (365 dní) sponzoringu teda 10,- € za deň, cena platí len pri platbe predom na celý rok

c)     PROFIL ŠTANDARDNÝ SPONZOR:

 • ŠTANDARDNÍ sponzori portálu budú v neobmedzenom počte a budú uvedení v pätičke portálu s logom a grafickými banermi o veľkosti cca š: 250px x v: 50px na každej podstránke
 • možnosť obmedzeného pridávania vlastného obsahu (15 článkov mesačne) s tematikou súvisiacou s portálom (bežné články, blogy, PR články, prezentácie produktov a podobne)
 • príspevky autorov môžu byť označené ako "Meno sponzora - ŠTANDARDNÝ sponzor portálu: Tepelné čerpadlo .INFO!"
 • ŠTANDARDNÝ sponzor portálu získava obmedzený počet 2 ks užívateľských účtov na prispievanie svojich zamestnancov a spolupracovníkov, títo však môžu vlastniť aj samostatné súkromné užívateľské účty pod ktorými môžu vystupovať vo vlastnom mene
 • zasielanie dopytov na spracovanie ponúk na tepelné čerpadlá alebo iné riešenia budú ŠTANDARDNÉMU sponzorovi zasielané s časovým predstihom a prioritne oproti bežným užívateľom
 • ŠTANDARDNÝ sponzor na podstránke venovenej jeho profilu môže zverejniť obmedzené kontaktné informácie (len Názov, poštovú adresu a kontakty na 1 pracovníka a 1 e-mailovú adresu) vrátane prekliku na vlastnú webovú stránku
 • a ďalšie individuálne dohodnuté podmienky na základe svojej požiadavky v akceptovateľnom rozmedzí, prípadne možnosť individuálnej dohody vrátane úpravy ceny formou príplatku za ďalšie nadštandardné podmienky
 • dohodnutá cena za sponzoring môže byť zachovaná ako obchodné tajomstvo pred tretími stranami (len na požiadanie) v opačnom prípade sa na požiadanie ktorejkoľvek tretej osoby môže zverejniť
 • základná cena za sponzoring je stanovená na 1.095,-€ za 1 rok (365 dní) sponzoringu teda 3,- € za deň, cena platí len pri platbe predom na celý rok

 


 

V prípade väčšieho záujmu o profily hlavného sponzora a VIP sponzorov:

 • rozhoduje skorší termín akceptácie podmienok sponzorstva
 • v prípade súčasného akceptovania viacerými záujemcami rozhoduje vyššia ponúknutá cena
 • pre partnerské firmy a spolupracujúce firmy je možnosť spojenia sa a zakúpenia vybraného sponzorského profilu spoločne za príplatok 5% za každého naviac partnera bez možnosti rozšírenia priestoru

Vyhradzujeme si právo akejkoľvek inej ako uvedenej možnosti aj plne individuálnej sponzorskej spolupráce s ktorýmkoľvek záujemcom, takéto riešenie je však nenárokovateľné!

 

Kontakt pre sponzorov: reklama@tepelnecerpadlo.info

Tip pre Vás: Ak nemáte záujem o sponzorstvo, ale by ste cheli využiť výhody nášho portálu vo svoj prospech, skúste nami ponúkané platené užívateľské profily či už pre laikov, profesionálov, alebo partnerov.


Dúfame, že sme Vám boli nápomocní.

Tím redakcie a administrátori portálu Tepelné čerpadlo .INFO